Dolina Rospudy

O 1989 roku Dolina Rospudy stanowi obszar chronionego krajobrazu oraz strefę ciszy. Ze względu na uwarunkowania: geomorfologiczne, hydrologiczne, biotyczne i strukturalne należy do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET–PL. Jest częścią programu Natura 2000 oraz należy do Zielonych Płuc Polski, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej Polski.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych (torfowiska niskie i przejściowe).
Rośnie tam m.in. 19 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego (Herminium monorchis), rośliny wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku białokwiatowego storczyka krwistego. Występuje tu również storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis), kukułka Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), brzoza niska (Betula humilis), rosiczka długolistna (Drosera anglica) i wiele, wiele innych.
W Dolinie Rospudy gniazdują tam chronione gatunki ptaków, takie jak: jarząbek, głuszec, kropiatka, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, trzmielojad, włochatka, bocian biały, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, derkacz, gąsiorek, jarzębatka i inne. Obszar ten jest również żerowiskiem dla ptaków gniazdujących na pobliskich terenach, w tym w Puszczy Augustowskiej. Ponadto żyją tu bobry, wydry, lisy, a dla wilków czy jeleni Dolina stanowi korytarz migracyjny.

Więcej o sprawie Rospudy - tutajWarszawa Hotele
 


dodaj komentarz

Warszawa hotele & apartamenty | restauracje | knajpy, kluby & lokale
sklepy | rozrywka | galerie i muzea | us�ugi & serwisy

turystyka
| mapa | miasto | niusy | nauka
info | eventy | forum | galeria | pogoda

e-warszawa.com 2006-2014 | Warszawa Polska Przewodnik | wszystkie prawa zastrze�one
Lifeboat Limited. UK Registered Company No. 5351515