Warszawa Niusy

niusy home
spis wiadomości

Zmiany w funkcjonowaniu PKP

25 września 2007 eurodeputowani w Strasburgu przyjęli tzw. trzeci pakiet kolejowy. Dokument ten zawiera dwa ważne postanowienia, które już w najbliższej przyszłości zaczną obowiązywać w Polsce i w innych państwach członkowskich. Nowe przepisy to planowana forma zliberalizowania obowiązującego prawa unijnego dotyczącego przewozów pasażerskich.
Od 2009 roku wprowadzone zostaną odszkodowania dla pasażerów za spóźnione pociągi. Jeżeli z winy przewoźnika spóźnienie będzie wynosić co najmniej godzinę, a nie przekroczy dwóch godzin, pasażerom będzie się należeć 25% ceny biletu. Natomiast jeżeli pociąg spóźni się ponad dwie godziny - 50%. Państwa będą miały prawo do wprowadzenia piętnastoletniego okresu przejściowego w odniesieniu do praw pasażerów pociągów krajowych dalekobieżnych. W przypadku połączeń miejskich, podmiejskich i regionalnych będzie to czas nieograniczony.

Drugie postanowienie, wynikające z trzeciego pakietu kolejowego, dotyczy tzw. kabotażu po drodze. W myśl tego nowego przepisu, od 2010 roku przewoźnicy kolejowi w Unii Europejskiej, tacy jak PKP w Polsce czy Deutsche Bahn w Niemczech, muszą liczyć się z zagraniczną konkurencją na trasach międzynarodowych. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo kolejowe będzie w stanie bez przeszkód jeździć między krajami UE. Co więcej, oznacza to większą ofertę dla pasażerów, poprawę komfortu jazdy i przede wszystkim obniżenie cen.

Source: sz.s.

27.09.2007
 


Nowy lokal "z recyklingu"
Na początku kwietnia w Warszawie pojawiło się nowe miejsce, które stawia na ekologiczną stronę życia w zgodzie z naturą. Znajomi Szymon Ziel...


Ground Zero

reviewed on 16.12.2019
"Ja poznałem tam swoją żonę :)..."
napisz własną opinię


Warszawa - dojazd
Warszawa - komunikacja
wyszukiwarka